8 op 10 vrouwelijke journalisten geïntimideerd of bedreigd

Door: Ditjes en Datjes
01-12-2022

82 procent van de vrouwelijke journalisten heeft wel eens te maken gehad met een vorm van intimidatie, bedreiging of agressie. Bijna een derde van hen maakt dit maandelijks mee, zo staat in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van PersVeilig. Zo zijn vrouwelijke journalisten uitgemaakt voor ‘hoer’ of ‘huppelkut’ of kregen ze te horen dat ze “moeten gaan schoonmaken”. Het gevolg is dat ze zeggen dat ze bijvoorbeeld hun woorden zorgvuldiger kiezen of niet meer over bepaalde onderwerpen publiceren.

Ruim de helft van de vrouwelijke journalisten heeft in het afgelopen jaar minimaal één keer te maken gehad met online-agressie, vaak gebeurde dit dan via Twitter. “Uit het onderzoek blijkt dat vrouwelijke journalisten in vergelijking met de totale beroepsgroep vaker te maken hebben met agressieve of intimiderende uitingen via sociale media en juist minder vaak met face-to-face-incidenten”, aldus PersVeilig, een initiatief van vakbond NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren en politie en justitie.

Een derde van de vrouwen die te maken hadden met agressie, bedreiging of intimidatie, ervaarde het laatste incident als discriminerend op basis van hun geslacht. In een eerder onderzoek van vorig jaar gaf 63 procent van de gehele beroepsgroep aan dat de bedreigingen het werk negatief beïnvloeden. Voor vrouwelijke journalisten gaat het om 77 procent, zo blijkt nu.

Beschermingsmaatregelen

Zes op de tien vrouwelijke journalisten zeggen dat ze als gevolg van de incidenten hun werk anders uitoefenen. Zo meldt 52 procent woorden zorgvuldiger te kiezen. 23 procent zegt bepaalde sociale media te vermijden en 19 procent schrijft niet meer over bepaalde onderwerpen. “Tegelijkertijd zeggen drie op de tien journalisten dat ze meer vastberaden zijn geworden om hun werk uit te oefenen.”

Vrouwelijke journalisten die werken als freelancer bespreken vaker incidenten niet (45 procent) dan vrouwelijke journalisten met een contract (28 procent). Drie op de tien geven aan dat er geen voldoende beschermingsmaatregelen zijn genomen door de werkgever of opdrachtgever. Volgens PersVeilig blijkt uit het onderzoek dat er behoefte is aan structurele aanpak van het probleem.

Schokkend

Peter ter Velde, projectleider Persveilig, zegt in een reactie op het onderzoek dat het “schokkend” is om te zien dat vrouwelijke journalisten “het vooral via social media zwaar te verduren hebben. PersVeilig zal daarom actief socialemediabedrijven aanspreken om onlinebedreiging en intimidatie aan te pakken”. Er wordt nog gekeken naar bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen en andere manieren om vrouwelijke journalisten verder te ondersteunen.

Aan de enquête hebben 292 vrouwelijke journalisten meegedaan.

 

BuzzE

 

 

DenD promoties