Advies Raad van State: maak ‘doxing’ strafbaar

Door:
09-05-2022

DEN HAAG (ANP) – Het publiceren van persoonsgegevens zoals adres, paspoort, of foto’s van iemands kinderen om zo mensen te intimideren, moet volgens de Raad van State (RvS) strafbaar worden. Dat schrijft de raad in een advies aan het kabinet, dat daarom had gevraagd naar aanleiding van een wetsvoorstel om het zogenoemde doxing strafbaar te maken.

Voorbeelden in een toelichting op het wetsvoorstel bewijzen volgens de RvS dat doxing slachtoffers kent onder hulpverleners, journalisten, wetenschappers en politici. “De impact van doxing op hun persoonlijke levenssfeer is groot.” De omvang van doxing is onbekend, maar duidelijk is dat de tactiek sinds de coronapandemie “een vlucht genomen” heeft.

Het online openbaar maken van persoonlijke gegevens kan volgens RvS ook schadelijk zijn voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en voor instituties die daar deel van uitmaken. Daarom moet volgens de raad het verspreiden en ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar worden.

Onduidelijkheden

Het wetsvoorstel kent volgens RvS wel nog een aantal onduidelijkheden. Zo is het voor het adviesorgaan helder wat de impact van doxing is op mensen met een publieke taak, maar onduidelijk wat dit betekent voor iemand die niet vanwege beroep, ambt of maatschappelijke positie slachtoffer wordt. Uitgezocht moet worden of doxing ook voor deze groep strafbaar moet worden en zo ja, hoe de uitvoering hiervan dan moet worden georganiseerd en welke prioriteit het moet krijgen. Dit gezien de beperkte capaciteit bij politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht.

De raad adviseert verder nog dat “journalisten, klokkenluiders en goedwillende anderen” wel persoonsgegevens moeten kunnen gebruiken zonder gestraft te worden voor doxing.

 

ANP

 

 

Meer DenD