Begrafenis Prins Filip Liveblog

Filip
Door: Jos La Grande
17-04-2021

15.50 uur

Tekst gaat verder onder advertentie
   

Prins Charles en prinses Anne als eersten van de processie achter Range Rover met daarom de kist van de overleden prins Filip. Het is een indrukwekkende stoet, waarin de dodenmars wordt afgewisseld met kanonschoten. Het terrein van Windsor is vandaag het middelpunt van de laatste eer aan prins Filip. Om drie uur is er een nationaal moment van herinnering met een minuut stilte. God save the Queen wordt gespeeld.

kist

15.55 uur

De kist met daarin het lichaam van prins Filip staat op het punt de kapel ingedragen te worden. Bij de entree de aartsbisschop van Canterbury, Beckett, het religieuze hoofd van de Anglicaanse kerk.. Fel gefluit van de marine, klinkt voordat de kist naar binnen wordt gedragen.

16.00 uur

Minuut stilte in heel Groot-Brittannië.

16.05 uur

Lezingen en liederen van de uitvaart zijn uitgezocht door prins Filip. Slechts 30 mensen, voornamelijk familie, zijn aanwezig bij de uitvaart in de St. George kapel, waar met veel decorum de uitvaartdienst zo gaat aanvangen. De familie staat in rijden van twee achter de baar. Prins Harry staat in de achterste rij, prins William staat een rij voor hem.

16.15 uur

De aartsbisschop opent de mis met een korte gedenking van prins Filip. Slechts 4 koorleden en een dirigent vullen een deel van de kapel met gezang. Er wordt voorgelezen uit het boek van Ecclessiasticus. ,,Kijk naar de regenboog en aanbid de Schepper”, aldus de aartsbisschop.

16.24 uur

De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, leest voor uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 11, verzen 21 tot 27.

Het vertelt hoe Martha klaagde over de dood van haar broer Lazarus aan Jezus. Jezus verzekert haar dat haar broer uit de dood zal opstaan.

De aartsbisschop leest Jezus ‘woorden aan haar voor: ,,Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft, hoewel hij sterft, toch zal hij leven, en wie leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven.”

16.30 uur

Psalm 104 is op muziek gezet door William Lovelady, een hedendaagse componist en klassiek gitarist, die dit schreef op verzoek van de hertog. Het werd eerder gezongen op de 75e verjaardag van Prins Philip. ‘Mijn ziel looft de Heer van de hemel’, zingt het koor. ,,In majesteit en eer gekleed; De aarde die hij heeft gemaakt, zal niet worden bewogen, de zeeën die hij heeft gemaakt om haar kleed te zijn.”

16.38 uur

De aanwezige familieleden zijn ver uit elkaar geplaatst in de kapel, maar dragen allen zwarte mondkapjes. Wat opvalt is dat koningin Elizabeth spaarzaam in beeld wordt gebracht door de BBC. Het is een van de soberste begrafenissen in de geschiedenis van de Britse monarchie.

16.41 uur

De koningin zit vooraan, het dichtst bij het altaar. Recht tegenover zit de Prins van Wales naast de hertogin van Cornwall. Iedereen gaat nu staan. Een moment van stilte volgt. Alle functies van prins Filip worden opgelezen door de Herald. Hij eindigt de lijst met de meest bekende rol van de hertog, echtgenoot van de Koningin, ,,wie moge God behouden en zegenen met een lang leven, gezondheid en eer en al het wereldse geluk”.

Nu klinkt er Schotse doedelzakmuziek van een bespeler.

16.49 uur

Het gezelschap verlaat de kerk, aan het eind van de uitvaartdienst. Een krachtige dienst, in al zijn eenvoud, is het commentaar van de Britse BBC.

Meer DenD