D66-leden willen veiligere sfeer binnen partij

Door:
18-06-2022

‘S-HERTOGENBOSCH (ANP) – Het landelijk bestuur van D66 moet meer werk maken van een veilige sfeer binnen D66. Een motie die daartoe was ingediend, is aangenomen tijdens het landelijke D66-congres. De motie was door het bestuur ontraden.

Op het landelijke congres kwam de ‘kwestie Van Drimmelen’ terug. De voormalige D66-partijprominent is schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag. Dat kon jarenlang doorgaan zonder dat het bestuur of de politieke top ingreep. Pas recent hebben het bestuur en partijleider Sigrid Kaag hun excuses aangeboden voor de gang van zaken.

Voor veel D66-leden is de kous daarmee nog niet af. Op het congres werd over meerdere moties gestemd die deze MeToo-kwestie binnen de partij opnieuw aan de kaak stelden, en waarin het bestuur om concrete actie werd gevraagd. Twee moties zijn aangenomen.

Extern onderzoek

Het landelijke bestuur van D66 moet een extern onderzoek instellen naar manieren waarop grensoverschrijdende incidenten kunnen worden voorkomen. Daaruit moet het bestuur richtlijnen en aanbevelingen opstellen voor de preventie van incidenten en het creëren van een sociaal veilige sfeer. “Een veilige sfeer is essentieel om misstanden te voorkomen”, stelden de indieners van de motie. De richtlijnen zijn bedoeld voor besturen en fracties op zowel landelijk als provinciaal en lokaal niveau.

Het landelijke bestuur wil zich blijven inzetten voor de sociale veiligheid, maar ontraadde de motie. Een apart (extern) onderzoek – naast de eerder toegezegde onafhankelijke evaluatie naar meldstructuur binnen de vereniging – leidt tot stapeling van onderzoeken. Dit wil het bestuur voorkomen. De leden gingen daar niet in mee.

Gedragscode

Een motie om beleid te maken en in te voeren rondom relaties op de (werk)vloer is ook aangenomen. “Het is van belang dat D66 als partij én als werkgever een veilige werkomgeving creëert en garandeert voor leden en medewerkers”, aldus de indieners. De regels moeten worden verankerd in een op te stellen gedragscode voor leden en medewerkers van D66.

In het najaar komt het landelijke D66-bestuur met voorstellen om de bestuurscultuur binnen D66 te verbeteren.

 

ANP

 

 

Meer DenD