Eindelijk een regeerakkoord. Dit staat erin…

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op WhatsApp
Kees van der Made

Het heeft negen maanden geduurd, maar er is eindelijk een regeerakkoord. De partijen die deelnemen aan de regering hebben deze vandaag gepresenteerd.

Het is de langste formatie in de geschiedenis geweest. Maar liefst negen maanden hadden het CDA, de D66, de VVD en de ChristenUnie nodig om tot elkaar te komen. Vandaag hebben informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes het eindverslag van de formatie aangeboden aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daarmee is de Tweede Kamer officieel geïnformeerd. ,,Met genoegen bieden wij hierbij ons eindverslag aan, evenals het coalitieakkoord zoals dat is goedgekeurd door de fracties van het VVD, D66, CDA en de ChristenUnie”, vertelde Remkes tijdens het aanbieden van het eindverslag. Hij noemde het een belangrijk moment.

Meer in gesprek

Remkes vertelde tijdens de bijeenkomst al dat het akkoord wat korter is dan voorheen. De nieuwe bewindspersonen gaan, volgens Remkes, zelf hun beleid uitwerken in samenspraak met de Tweede Kamer. Wouter Koolmees vertelt dat de nieuwe regering meer in gesprek gaat met de Kamer omdat sommige zaken langer duren dan het huidige kabinet gaat zitten. Na het aanbieden van de documenten is het regeerakkoord te lezen op kabinetsformatie2021.nl. De Kamervoorzitter bedankte de informateurs. In het dankwoord zei Bergkamp dat ze nu konden beginnen met het herstellen van vertrouwen in de politiek.

Omzien naar elkaar

Het coalitieakkoord is getiteld ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Het dualisme is voor het nieuwe kabinet een belangrijk punt. Het vijftig pagina tellende document opent meteen met de kop ‘Versterking van de democratische rechtsorde’. Daarin staat onder andere beschreven dat de kosten voor griffierechten verlaagd worden voor burgers en het mkb en dat wetten worden beoordeeld op eenvoud, menselijke maat en uitvoering. Eventueel worden wetten aangepast. Ook wordt de scheiding tussen de Tweede Kamer en kabinet duidelijker.

Kinderopvangtoeslagaffaire en aardbevingen

Over de kinderopvangtoeslagaffaire wordt in het bijzonder gesproken. De betrokken coalitiepartijen vinden een ruimhartige compensatie voor de getroffenen en emotionele heling cruciaal. Bovendien heeft het nieuwe kabinet de ambitie om toeslagen af te schaffen. Hierdoor verdwalen mensen niet meer in ingewikkelde regelingen of krijgen ze te maken met hoge terugvorderingen. Ook de mensen die schade ondervinden van de gaswinning in Groningen. Het akkoord geeft aan spoedig perspectief te bieden aan mensen die daar slachtoffer van zijn.

Klimaat en gezondheid

De regering wil zich ook meer in gaan zetten voor het klimaat door tenminste 55 procent CO2 te reduceren in 2030, en 80 procent in 2040. Dat is meer dan nu het plan is. Ook wil het kabinet stappen zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Die centrales geven relatief schone energie. Ook gezondheid heeft de aandacht, zo wordt sport en bewegen gestimuleerd en wordt er een belasting ingevoerd voor suikerhoudende dranken en accijnzen op tabak verhoogd. De partijen willen btw op groente en fruit naar 0 procent verlagen. Het eigen risico wordt slimmer en betaalbaarder gemaakt. Mensen zijn volgens de plannen niet in één keer hun eigen risico kwijt, maar betalen per behandeling met een maximum van €385. Over vrijwillige euthanasie zijn geen afspraken over gemaakt, dat is aan de Tweede Kamer zelf.

Afschaffen verhuurderheffing

Een ander belangrijk punt is het afschaffen van de omstreden verhuurderheffing. Die heffing maakt het voor woningbouwverenigingen duurder om woningen te bezitten. Dat heeft tot gevolg gehad dat woningbouwverenigingen de afgelopen jaren woningen moesten verkopen.

Basisbeurs

Alle studenten kunnen weer gebruik maken van de basisbeurs vanaf studiejaar 2023/2024. De regering maakt ook een inkomensafhankelijke aanvullende beurs beschikbaar. De studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest krijgen een korting op hun studieschuld of een studievoucher. De investeringen die in het onderwijs worden gedaan, gaan zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas.

Tags

CDACHRISTENUNIECOALITIEAKKOORDD66JOHAN REMKESREGEERAKKOORDTWEEDE KAMERVERA BERGKAMPVVDWOUTER KOOLMEES

Lees verder

Mis geen enkele winactie!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Facebook Twitter

DenD Partners

  • Dirk
  • Brookland
  • LAM jouw museum
  • Dirck