Felipe viert 40e verjaardag constitutioneel hof

Door: DitjesDatjes
07-07-2020

De Spaanse koning Felipe zat maandag de speciale vergadering van het constitutioneel hof van zijn land voor. Hij deed dat ter ere van de 40e verjaardag van dit instituut. De zitting in Madrid begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de ruim 28.000 Spanjaarden die zijn overleden als gevolg van het coronavirus.

Tekst gaat verder onder advertentie
   

Felipe lichtte het belang van het hof toe in een toespraak. “Dit is een eerbetoon aan het constitutioneel hof, de sleutel tot onze grondwet, die gelijk loopt met de langste periode van sociale, politieke en economische ontwikkeling in de geschiedenis van Spanje. Een periode die het mogelijk heeft gemaakt dat Spanjaarden in vrijheid samenleven, op basis van democratische beginselen die worden gewaarborgd door de eerbiediging van de wet als uitdrukking van de algemene wil van de burgers”.

Het hof bestaat uit twaalf rechters die beëdigd zijn door de koning en dragen de titel magistraat van het constitutioneel hof. Het orgaan functioneert onafhankelijk van de andere machten van de staat, ook van de rechterlijke macht. De samenstelling van het hof wordt wel mede bepaald door onderhandelingen tussen de verschillende politieke partijen.

Het hof komt tussenbeide bij geschillen tussen de landelijke overheid en de autonome gemeenschappen, tussen die gemeenschappen onderling, het toetsen van wetten en decreten op alle niveaus aan de grondwet, en het beschermen van de grondrechten van alle burgers, zoals die in de grondwet zijn vastgelegd.

 

BUZZR

 

 

Meer DenD