Is DIT de echte reden dat Rachel Monique niet mag?

De reden van de vete?
Door: Charlotte Wijnen
15-08-2022

Dat Rachel en Monique niet door één deur kunnen is algemeen bekend, maar wat de echte reden daarvan is weet eigenlijk niemand. Heeft het met de leeftijd van Monique te maken, of speelt er méér?

Rachel kan nog altijd goed overweg met de andere exen van André. Nadat die relaties strandden, heeft ze contact gehouden met Bridget Maasland en Sarah van Soelen. Met Monique kon Rachel het vanaf dag één al niet vinden, en dat terwijl André met haar wel een zoontje heeft gekregen.

Leeftijdsverschil?

André en Monique schelen natuurlijk behoorlijk wat in leeftijd. Monique is 44, terwijl André 28 jaar is. Dat betekent dat Monique nog minder in leeftijd scheelt met Rachel, die 52 jaar is.

Toch is het onwaarschijnlijk dat de reden te maken heeft met het leeftijdsverschil. Bridget is een paar jaar ouder dan Monique, en daarmee kan Rachel het wél goed vinden. Wat is dan de reden dat Rachel Monique niet mag?

‘Veel mensen weten dit niet’

Veel mensen weten niet dat Rachel en Monique elkaar al heel lang kennen. ,,Monique komt van het kamp in Rotterdam”, legt een bron uit in gesprek met juicekanaal Realityfbi. ,,Rachel en Monique kennen elkaar van vroeger en André Hazes senior heeft vroeger met Monique lopen rommelen toen hij iets met Rachel had. Daarom praten ze niet met elkaar en moeten ze elkaar ook niet.”

Omdat Rachel niet wil dat dit uitkomt, vertelt ze in haar omgeving dat het leeftijdsverschil haar stoort. ,,Rachel heeft als smoes gebruikt dat zij het leeftijdsverschil tussen Monique en André te groot vond terwijl het eigenlijk al jaren om dit speelt. Met Bridget had zij namelijk helemaal geen probleem”, aldus de bron.

Roxeanne kan daarentegen wel goed met Monique overweg. ,,Daar kan Rachel niet tegen, waardoor ze hiervoor ook al een grote ruzie hebben gehad.”

Meer DenD