LTO akkoord met ‘verkennend gesprek’ na toezegging van Rutte

Door:
28-07-2022

DEN HAAG (ANP) – LTO Nederland wil volgende week een “verkennend gesprek” voeren over het stikstofbeleid. De land- en tuinbouworganisatie is daarmee akkoord gegaan. Voorzitter Sjaak van der Tak stelt in een verklaring dat premier Mark Rutte hem in een telefoongesprek heeft toegezegd dat er voor het kabinet “geen taboes zijn”. Dat had LTO als voorwaarde gesteld om aan te schuiven bij het gesprek, dat wordt geleid door bemiddelaar Johan Remkes.

In eerste instantie hield LTO de boot af. De organisatie had aan Remkes laten weten “niet op de uitnodiging te kunnen ingaan” voordat het kabinet zou toezeggen dat te praten valt over “doel, tijdspad en invulling” van de stikstofmaatregelen.

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) ging een stap verder en zei niet te willen praten voordat het kabinet duidelijk maakt dat het “de doelen, meetmethoden en het tijdspad” verlaat. Die organisatie trekt ook de onafhankelijkheid van Remkes in twijfel. Dat doet ook de andere grote actiegroep Agractie. Beide organisaties zijn sceptisch over Remkes, omdat die het kabinet als voorzitter van een onderzoekscommissie heeft geadviseerd fors in te grijpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Precies dat is het kabinet van plan, met mogelijk grote gevolgen voor de veehouderij.

LTO-voorman Van der Tak roep in zijn verklaring ook nog eens “individuen die kiezen voor buitenwettelijke acties” op om daarvan af te zien. “De druk van positieve acties helpt in gesprekken”, stelt hij. Acties waarbij de wet wordt overtreden zorgen “alleen voor verlies van draagvlak en het telkens moeten verdedigen van de sector”.

 

ANP

 

 

Meer DenD