Máxima praat met scholieren en mbo’ers over mentaal welzijn

Door: DitjesDatjes
22-06-2022

Koningin Máxima heeft zich woensdagmiddag laten bijpraten over de mentale gezondheid van scholieren en mbo’ers tijdens een werkbezoek aan het Nova College in Beverwijk. Samen met onderwijsminister Dennis Wiersma sprak ze met leerlingen over de mentale uitdagingen die zij ervaren.

Leerlingen vertelden bijvoorbeeld over hun worstelingen met concentratieproblemen, stress, somberheid, eenzaamheid, prestatiedruk en minder goede leerprestaties die daarmee gepaard gaan. “Prestatiedruk bij jongeren gaat verder dan alleen school en leerprestaties. Het is ook sociaal, bijvoorbeeld op sociale media”, zo merkte de koningin op in een gesprek met een groepje jongeren.

Ook de onderwijswethouder van Beverwijk en afgevaardigden van het Trimbos-instituut en de Gezonde School schoven aan. Dat laatste programma moet onderwijspersoneel helpen om een gezonde leefstijl, zowel fysiek als mentaal, op school vanzelfsprekend te maken. In Beverwijk gebeurt dat met het ‘Pluspunt’, waar begeleiders en schoolpsychologen studenten een extra steuntje in de rug kunnen geven.

Manifest

Verder werd er gebrainstormd met zo’n dertig jongeren tijdens een sessie georganiseerd door de Gezonde Generatie. Dat initiatief wil de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld maken. De jongeren werken momenteel aan een manifest waarin moet komen te staan wat allemaal nodig is voor een gezonde leeromgeving.

In mei sprak Máxima op de Hogeschool Leiden al over mentale gezondheid onder studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De koningin is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Haar eigen ervaring en zoektocht na de dood van haar zusje Inés vormden een aanleiding om zich in te spannen voor de stichting, zo vertelde de koningin eerder. Haar jongste zusje maakte in 2018 op 33-jarige leeftijd een einde aan haar leven.

Een op de zeven

Volgens de stichting kampt een op de zeven jongeren met depressieve gedachten en ervaart een op de drie prestatiedruk. Mbo-studenten, net als andere jongeren, hadden het daarnaast zwaar tijdens de coronalockdowns. Onlangs meldden het RIVM en Amsterdam UMC op basis van een onderzoek dat mbo’ers zich niet gezien voelen door Den Haag en beleidsmakers.

Landelijk moet er structureel aandacht komen voor de mentale gezondheid van jongeren in het onderwijs, klonk het in een rondetafelgesprek. “Daarin is het belangrijk dat we alle partijen die wat kunnen doen bij elkaar brengen”, zo zei minister Wiersma.

 

BUZZR

 

 

Meer DenD