Máxima steunt muzikaal onderwijs in Groningen

97

GRONINGEN – Koningin Máxima is dinsdagmiddag in De Oosterpoort in Groningen aanwezig bij de regionale start van het project Méér Muziek in de Klas Lokaal. Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas.

In Groningen tekenden dinsdagmiddag negen partijen een convenant om het muziekonderwijs structureel te verankeren in het primair onderwijs in de stad. Groningen is de eerste regio die officieel deze samenwerking aangaat. Koningin Máxima was bij de ondertekening van het convenant aanwezig.

Voorafgaand aan de ondertekening had Máxima gesprekken met mensen uit de onderwijspraktijk. Scholen en cultuuraanbieders toonden in korte presentaties op welke manier zij het muziekonderwijs op hun school vormgeven en wat het kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen.

Het middagprogramma bestond verder uit muzikale acts door kinderen, een optreden van het Noord Nederlands Orkest en een kinderlezing door lector kunsteducatie Evert Bisschop Boele.

 

BUZZR