Medewerkster Ten Broeke: Verklaring Ten Broeke staat haaks op mijn lezing

Door: Redactie
30-08-2018

De verklaring van VVD-Kamerlid Han ten Broeke staat volgens zijn voormalige medewerkster haaks op de werkelijkheid en de gebeurtenissen destijds. Volgens de voormalige geliefde en ondergeschikte van het Kamerlid is de lezing van de politicus volledig anders dan de loop van de gebeurtenissen destijds.

Dat maakt de zaak nog pijnlijker voor de liberaal en de VVD.

De voormalig medewerkster kiest er verder voor om te zwijgen, zo stelt ze in de onderstaande verklaring.

„Hoewel ik door berichtgeving in de media geconfronteerd word met een lezing door Han ten Broeke die haaks staat op mijn lezing van gebeurtenissen destijds, kies ik ervoor om hier niet inhoudelijk op te reageren. Er heeft inderdaad een voorval plaatsgevonden in 2013, waarvan ik melding heb gemaakt bij mijn leidinggevende.

Na een intens proces van gesprekken tussen beide partijen, onze advocaten, gesprekken binnen de fractie en een onderzoek door de integriteitscommissie van de VVD, heb ik besloten om geen aangifte te doen. Over de reden daarvan kan en wens ik geen uitspraken te doen. Wel vind ik het kwetsend en verdrietig dat dit verhaal op deze wijze in de publiciteit komt. De gesprekken destijds tussen de partijen leidden niet tot een eensluidende conclusie met betrekking tot de feiten.

Vijf jaar geleden gold al: ‘we agree to disagree’. Daarom zou het buitengewoon onverstandig zijn om deze zaak nu alsnog over te doen in de media. Ik ben ervan overtuigd dat niemand daar iets mee opschiet. Ik beschouw de zaak, toen en nu, als afgedaan.”

Meer DenD