Minister heeft nog geen oplossing voor opruimkosten drugsafval

Door:
12-05-2022

DEN HAAG (ANP) – Het kabinet is het met de Tweede Kamer eens dat er een oplossing moet komen voor de kosten waar particulieren en natuurorganisaties mee te maken krijgen als er grote hoeveelheden drugsafval op hun terrein worden gestort. Toch is er nog geen oplossing in zicht. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid zei te willen dat “zoveel mogelijk gewone mensen hier geen last van hebben”.

Justitie is in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies en laat voor de zomer weten of dat overleg al iets heeft opgeleverd, zei de minister in de Tweede Kamer. “Dat vind ik niet voldoende”, zei SP’er Michiel van Nispen daarop. Hij wees erop dat er op dit moment mensen te maken krijgen met “allerlei rare claims waar ze helemaal niks aan kunnen doen”. “Daar ga ik op deze stoel echt niet over”, bracht Yeşilgöz daar tegenin. Ze erkende wel dat de huidige regelingen niet altijd alle kosten dekken.

De Kamer is het erover eens dat het onwenselijk is dat de grondeigenaren zelf moeten opdraaien voor de opruimkosten, die in de vele tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s kunnen lopen. Naast de SP wezen ook de coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en CDA hierop.

Liefst zou de Kamer zien dat criminelen zelf voor de opruimkosten opdraaien. “Bij drugsdumpingen is de vervuiler, de crimineel, vaak niet in zicht”, zei Yeşilgöz. “Maar daar waar het kan, zullen we dat nooit nalaten”, aldus de minister. Hoeveel dat heeft opgeleverd, kon ze niet zeggen.

 

ANP

 

 

Meer DenD