Ook voorganger Windsor prijst dienstbaarheid Elizabeth

Door: DitjesDatjes
19-09-2022

Aan het begin van de dienst voor koningin Elizabeth in de Saint George’s Chapel in Windsor prees voorganger David Connor de dienstbaarheid aan het land van koningin Elizabeth. “Hier in de kapel waar zij zo vaak heeft gebeden, moeten wij denken aan iemand wier ongecompliceerde maar diepgaande christelijke geloof zoveel vruchten heeft afgeworpen; vruchten in een leven van niet aflatende dienstbaarheid aan de natie, het Gemenebest en de wereld in het algemeen. Maar ook in vriendelijkheid, bezorgdheid en geruststellende zorg voor haar familie, vrienden en buren.”

“In een snelle en vaak onrustige wereld heeft haar kalme en waardige aanwezigheid ons vertrouwen gegeven om de toekomst met moed en hoop tegemoet te zien. Met dankbare harten staan wij stil bij deze en vele andere manieren waarop haar lange leven ons tot zegen is geweest. We bidden dat God ons genade zal geven om haar nagedachtenis te eren door haar voorbeeld te volgen.”

In de herdenkingsdienst in Westminster Abbey eerder maandag in Londen, prees Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, de vorstin vanwege haar dienstbaarheid aan het Verenigd Koninkrijk.

 

BUZZR

 

 

Meer DenD