Opvang Overloon toch niet dicht, versnelde opvang vluchtelingen

Door:
18-05-2022

OVERLOON (ANP) – Het huidige asielzoekerscentrum in Overloon gaat zo snel mogelijk 150 statushouders onderdak bieden. Het gaat om vluchtelingen die in ons land mogen blijven maar nog geen woning hebben. Dat aantal komt bovenop de 280 Oekraïense vluchtelingen die ook op het terrein van het azc worden ondergebracht. De huidige bewoners, asielzoekers die nog in de procedure zitten, moeten vóór 22 mei naar elders vertrokken zijn. De vroegere gemeente Boxmeer besloot namelijk om het azc wegens aanhoudende overlast te sluiten.

De nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk laat woensdag weten vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom statushouders op te vangen op het terrein van het azc. De gemeente wijst erop dat bijna een derde van de reguliere asielopvang bezet wordt gehouden door mensen die al een verblijfsstatus hebben en in Nederland mogen blijven. Een groot deel van hen weet al in welke gemeente ze kunnen gaan wonen, maar ze wachten nog op een woning.

De 150 die nu naar Overloon komen, zijn toegewezen aan het Land van Cuijk. “Om de doorstroom in de asielketen te vergroten, wil het Land van Cuijk deze 150 mensen versneld opnemen”, aldus de gemeente.

Doorstromen

De bedoeling is dat zij komende anderhalf jaar doorstromen naar vrijkomende woningen in de gemeente. Intussen kunnen ze beginnen met hun inburgeringstraject en kan de gemeente hen begeleiden naar werk en onafhankelijkheid.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is bezig met het overbrengen van de huidige asielzoekers vanuit het azc Overloon naar andere locaties. Voor 22 mei moeten deze mensen er weg zijn. In het azc zaten vijfhonderd asielzoekers. Een klein deel van hen zorgde voor zoveel overlast, dat de gemeenteraad besloot het contract met het COA niet te verlengen.

 

ANP

 

 

Meer DenD