Lezersprofiel

Lezerskringonderzoek 2017

Iedere vijf jaar brengen wij onze lezers en hun mening over Ditjes & Datjes in kaart. Dat levert waardevolle informatie op voor ons als bladenmakers, en voor u als adverteerder. Djem Insight Studio onderzocht uw en onze doelgroep en ontdekte: ‘De lezers zijn zeer tevreden over het blad. Ditjes & Datjes is veelzijdig, voor iedereen toegankelijk en goed leesbaar.’

Neem contact op met [email protected] voor nadere informatie over het lezerskringonderzoek en het lezersprofiel van Ditjes & Datjes.