Verklaring Dirk

Statement Dirk
Door: Ditjes en Datjes
02-12-2019

Ditjes en Datjes is een gratis onafhankelijk familieblad wat niet door Dirk wordt gemaakt.

De redactie van Ditjes en Datjes heeft op geen enkele manier lezers of groepen in de samenleving willen beledigen of kwetsen. Op geen enkele wijze willen zowel Dirk als Ditjes en Datjes zich inlaten met kwesties over geloof en politiek uit respect voor ieders levensopvatting. Als door de aandacht voor dit stripboek hier desondanks toch aanleiding toe is gegeven dan bieden wij hiervoor onze oprechte excuses aan.

Met onmiddellijke ingang is de winactie van de website www.ditjesendatjes.nl verwijderd.

Meer DenD