Bibliotheeklid kiest vaker voor onlineluisterboek

Door:
25-01-2023

DEN HAAG (ANP) – Het aantal mensen met een onlinebibliotheeklidmaatschap is vorig jaar flink toegenomen: van 435.000 in 2021 naar 524.000 in 2022. Bibliotheekleden zijn uit het onlineaanbod ook vaker luisterboeken gaan kiezen. Dat ziet de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, die verantwoordelijk is voor het hele digitale boekenaanbod van de bibliotheken in ons land.

Leden van bibliotheken mogen meteen ook digitaal lenen, maar moeten daar wel een speciaal account voor aanmaken. Er kunnen ook abonnementen voor alleen digitaal lenen worden genomen.

In 2022 werden er bijna 2,1 miljoen luisterboeken online geleend, in 2021 waren dat er nog 1,9 miljoen. Ook jeugdleden lijken graag luisterboeken online te lenen, zegt de KB. Van de luisterboeken die vorig jaar door leden werden uitgekozen, was namelijk ruim een derde bestemd voor de jeugd.

De KB zag het aantal accounts van jeugdleden ook stijgen van 144.000 naar 180.000. Een en ander kan gedeeltelijk worden verklaard uit de lees- en leenbevorderingsacties die er geweest zijn, zoals de Vakantielezen-campagne. De 12- tot 18-jarigen vormen volgens de KB echter “een lastig te bereiken leeftijdscategorie”. De KB probeert de groep toch op allerlei manieren te benaderen, komend voorjaar onder meer met een campagne gericht op vmbo-leerlingen en mbo-studenten.

Het totale aantal uitgeleende e-books is, met ruim 5,3 miljoen, wel weer iets gedaald. Vorig jaar werden er bijna 82.000 minder digitale boeken geleend dan de bijna 5,4 miljoen in 2021. In 2020 werden er ruim 5,6 miljoen boeken digitaal geleend, maar in dat eerste coronajaar was er dan ook wel een explosieve stijging.

“Ter vergelijking: in 2019 werden er bijna 3,9 miljoen e-books geleend. We kunnen dus stellen dat de stijging in het digitaal lezen en luisteren die door corona is ingezet aanhoudt’’, aldus Lieke Hoefs, online Bibliotheek-coördinator bij de KB.

 

ANP

 

 

Meer DenD