Meer acties tegen misdragingen in het voetbal

Door: Kees van der Made
20-11-2021

De KNVB wil met aangesloten partijen meer doen aan misdragingen tijdens voetbalwedstrijden. Daarvoor zijn veertien aanvullende acties aangekondigd…

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft aangekondigd samen met de aangesloten partijen, waaronder het ministerie van Justitie & Veiligheid, meer te willen doen om ongewenst gedrag tijdens het voetbal tegen te gaan. Dat gedrag is in de afgelopen periode toegenomen. Dit betekent niet dat de partijen hiervoor niet effectief optraden. Alleen al dit seizoen zijn er volgens de KNVB 80 procent meer stadionverboden opgelegd en zijn er 200 procent meer tuchtzaken opgestart tegen clubs die mogelijk niet optimaal tegen dit gedrag optreden. Ook zijn er door de politierechter celstraffen naar aanleiding van rellen opgelegd. Nu heeft de KNVB maar liefst veertien aanvullende acties aangekondigd…

Levenslang stadionverbod

Onderdeel van deze acties is onder andere dat mensen die voor de derde keer een landelijk stadionverbod van twaalf maanden of langer opgelegd krijgen, worden veroordeeld tot een levenslang stadionverbod. Ook worden schades en boetes door wangedrag van supporters verhaald op de daders. Met het beleid moeten de goeden niet onder de kwaden lijden. Dat houdt in dat er een persoonsgerichte aanpak wordt nagestreefd, waarbij de mensen die niemand kwaad doen op een prettige manier van het voetbal kunnen genieten.

Meer DenD