NOODPAKKET TIENTALLEN MILJARDEN EURO’S VOOR BEDRIJFSLEVEN

Steun bedrijfsleven
Door: Jos La Grande
17-03-2020

,,We doen wat nodig is”, aldus minister Wiebes (Economische Zaken) bij de aankondiging van een noodpakket voor het bedrijfsleven. ,,De overheid neemt maatregelen en het helpt de continuïteit van het bedrijfsleven te waarborgen.” 

Maatregelen minister Wiebes:

  • noodlokket: compensatie voor ondernemers: evenementen, reisbranche, horeca. Een directe vaste tegemoetkoming van 4000 euro.
  • Kredieten en waarborgstellingsregeling: ondernemers vervoegen bij de eigen bank voor krediet.
  • Rentekorting op leningen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken): ,,De banen en inkomsten van veel mensen staat op het spel. Er is ons alles aan gelegen om werkend Nederland door deze crisis heen te helpen. We laten u niet in de steek.”

Maatregelen van minister Koolmees:

  • Regeling voor de werktijdverkorting. ,,De teller staat inmiddels op 78.000 aanvragen. Er is behoefte aan een andere aanpak. Een regeling die sneller en wendbaarder. Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Twee voorwaarden: geen personeel ontslaan en het loon moet worden doorbetaald. Reeds gedane aanvragen worden meegenomen in de nieuwe aanvraag.”
  • Nieuwe maatregel voor zzp’s. ,,Zij zijn de frontlinie bij zwaar weer. Ook deze groep laten we niet in de kou staan. Een versoepelde regeling dat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Inkomsten wordt aangevuld tot het sociaal minimum en dat hoeft niet te worden terugbetaald. Er wordt geen partner- en vermogenstoets gehanteerd. Binnen vier weken wordt het geregeld en een voorschot is mogelijk.”
  • ,,Deze regelingen zijn bedoeld als reddingsboei.”

Wopke Hoekstra, minister van Financiën:

  • Verlichting via de belastingen.
  • Alle ondernemers krijgen de komende drie maanden uitstel om belasting te betalen (o.a. omzet-belasting en loonbelasting). De invorderingsrente wordt verlaagd tot 0.
  • Ook verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
  • ,,De periode die we voor de boeg hebben zal niet gemakkelijk zijn.”

REACTIE JACCO VONHOF (MKB NEDERLAND)

,,Complimenten. Kabinet toont daadkracht. Tevreden over de omvang van dit eerste pakket. Er zal vast wel meer nodig zijn, maar ik tevreden.”

HAN BUSKER (FNV)

,,Hiermee kunnen we de structuren overeind houden. Heel mooi om te horen dat dit kabinet boter bij de vis geeft.”

DenD promoties