Directeur Rijksmuseum springt nog geen gat in de lucht

Door: Kees van der Made
09-12-2021

Goed nieuws voor het Rijksmuseum. Het werk ‘De Vaandeldrager’ lijkt naar Nederland te komen. De familie Rothschild is akkoord met de aankoop…

Het Rijksmuseum had in 2019 al te kennen gegeven het schilderij ‘De Vaandeldrager’ van de hand van Rembrandt te willen kopen van de familie Rothschild. Dat ging toen niet omdat de Franse regering het werk had aangemerkt als ‘nationale schat’. Dat gaf de regering dertig maanden de tijd het werk zelf te kunnen kopen. Onlangs werd bekend dat die daarvan af zag. Toen laaide de hoop bij het Rijksmuseum weer op…

Lastige klus

Het werd wel een lastige klus. Het museum kan er zelf namelijk maar €10 miljoen aan bijdragen en het werk werd op €165 miljoen geschat. Gelukkig gaven de Vereniging Rembrandt en de staat aan eraan bij te willen dragen, voor respectievelijk €15 miljoen en €150 miljoen. Voor het geld dat van de staat afkomt zit alleen wel een haakje, het parlement moet ermee akkoord gaan.

Gezondheidszorg

Of dat gaat lukken is maar de vraag. Hart van Nederland deed onderzoek naar de draagkracht onder de bevolking. In hun panel van 2.800 leden hebben zij de vraag voorgelegd of het geld beter besteed kon worden. Maar liefst 58 procent van de leden gaf aan dat het geld beter naar de gezondheidszorg kan gaan. 76 procent van hun respondenten ziet het geld graag een andere bestemming krijgen.

Geen gat in de lucht

Draagkracht in de bevolking en het parlement of niet, de familie Rothschild heeft al aangegeven akkoord te gaan met de verkoop aan de Nederlandse staat. Zij willen het doek voor €175 miljoen verkopen. Toch springt directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits nog geen gat in de lucht: ,,Eerst zien, dan geloven”, aldus de directeur. Hij vertelt: ,,Ik heb goede hoop. Er is een goede samenwerking met Frankrijk, maar ik wacht tot alles definitief is.” Hij doelt daarmee voornamelijk op het akkoord dat door het parlement gegeven moet worden.

Voor kerstreces

Vandaag wordt het onderwerp in de Tweede Kamer behandeld tijdens een procedurevergadering. Bij de Eerste Kamer staat het onderwerp nog niet op de agenda. In haar brief verzocht de verantwoordelijke minister Ingrid van Engelshoven het onderwerp voor het kerstreces te behandelen. Dat reces start op maandag 20 december. Op 14 december is de laatste vergadering van de Eerste Kamer voor het kerstreces.

Meer DenD