‘Hugo de Jonge en GGD’s schuldig aan rampzalig vaccinatiebeleid’

DenD-peilin vaccinatie
Door: Jos La Grande
05-04-2021

‘Falende betweters kijk eens elders’, oordeelt Marcel Levi snoeihard over de rampzalige vaccinatiestrategie in Nederland. De voormalig ziekenhuisdirecteur in Londen en Amsterdam noemt de GGD en RIVM ‘koppig’ en hekelt ook de Gezondheidsraad.

Tekst gaat verder onder advertentie
   

Hetzelfde keiharde oordeel vellen ook de DenD-lezers die meededen aan onze nieuwspeiling. Zij wijzen de GGD’s maar ook minister Hugo de Jonge (VWS) aan als hoofdschuldigen van het huidige vaccinatiedrama. Het trage Nederlandse inentingsbeleid krijgt een zware onvoldoende.

Nederland loopt mijlenver achter

Cijfers liegen niet. Levi stelt dat de ‘onthutsende tussenstand’ in de vergelijking tussen ons land en Engeland is: 2,5 miljoen mensen in Nederland gevaccineerd versus 30 miljoen Engelsen die de prik kregen. Momenteel ontvangen in Nederland tachtigers hun tweede prik en wordt er begonnen aan de zeventigers.

Dat is de alarmerende balans na drie maanden prikken! De GGD-procedures verschillen per regio, Nederlanders zijn in verwarring wanneer ze eindelijk hun mouw mogen opstropen voor een prik, er is overcapaciteit en uit weekcijfers blijkt dat Nederland ook de eigen prognoses niet haalt.

Engeland daarentegen gaf in rap tempo de inwoners de eerste prik en de tweede volgde gemiddeld pas tien weken later. Het resultaat is dat de druk op de Britse ziekenhuizen enorm is afgenomen en dat de gewone zorg ook doorgang kan vinden. In Nederland blijft de druk op ziekenhuizen onverminderd groot en wordt op sommige plekken de andere noodzakelijke zorg afgeschaald. Bovendien is er geen zicht op versoepelingen in de lockdown zolang er zo traag gevaccineerd wordt.

Verwijten

Volgens het gros van de DenD-lezers valt het Nederlandse vaccinatiebeleid ronduit tegen. Sommigen werpen op dat ook de producenten van vaccins verwijten te maken valt. Hetzelfde geldt voor de Europese Unie, die belast is met de inkoop van vaccins. De meerderheid van de mensen die reageerde vindt dat chronisch zieken en ouderen de hoogste prioriteit moeten krijgen.

Er zijn volgens de reageerders ook radicale oplossingen om uit de rampzalige situatie te komen. Apothekers inschakelen, grenzen op slot voor vaccinaties die hier geproduceerd worden en ’s nachts vaccineren worden als oplossingen het meest aangekruist.

Wat te doen?

Ervaringsdeskundige Levi schrijft in zijn Paroolcolumn: ,,Tot overmaat van ramp blijft onze vaccinatiecampagne liever ten hele dwalen dan ten halve te keren. Een telefoontje naar Engeland leert dat ziekenhuisopnames wegens Covid-19 daar nauwelijks meer voorkomen.”

De Nederlandse Gezondheidsraad weigert – tot dusver – af te wijken van de huidige vaccinatiestrategie. Inmiddels lijkt de derde coronagolf minder hevig te worden dan werd verwacht door het RIVM. De piek wordt rond 15 april verwacht met waarschijnlijk 800 patiënten op de ic’s.

Meer DenD