Muziekatelier van Kyteman stopt met bestaan

Kytopia, het creatieve muziekatelier van Kyteman en zijn vader, stopt met bestaan. Het bijzondere podium, dat in de beginperiode in het oude Tivoli huisde en het laatste jaar in Den Dolder, heeft bijna tien jaar lang heel veel Utrechtse muzikanten een studio of oefenruimte geboden.

“We hebben de afgelopen tien jaar ernaar gestreefd een permanente vestigingsplek voor Kytopia te realiseren”, schrijft het tweetal woensdag op Facebook. “Dat is helaas niet gelukt, al waren we het afgelopen jaar erg dichtbij. Als we de balans opmaken van onze zoektocht en pogingen, moeten we de conclusie trekken dat we deze permanente plek niet gaan vinden. Zelfs niet een nieuwe tijdelijke plek.”

Daarom hebben zij besloten hun pogingen te staken. Als belangrijke reden noemen Kyteman en zijn vader de schaarste in de huidige vastgoedmarkt. “Wat er aan beschikbare grond of panden is, is vaak al voorbestemd voor woningbouw”, schrijven zij. “Bovendien zijn de paar beschikbare panden die er zijn, niet gebouwd met het produceren van versterkte muziek als uitgangspunt.”

Daarnaast was het lastig om een sluitende begroting op te stellen voor Kytopia. “Op basis van de verwachte huurinkomsten kon Kytopia eigenaar worden van een plek en de hypotheek betalen. De investering in de studio’s moest dan van de gemeente komen in de vorm van een investeringssubsidie. Maar het aandeel van de gemeente werd daarbij groter dan het aandeel van Kytopia, terwijl die verhouding andersom zou moeten zijn.”

De initiatiefnemers zien niet hoe de huidige situatie de komende jaren gaat veranderen. Daarom hebben zij besloten de stekker uit Kytopia te trekken.

 

BuzzE