Seks en liefde gaan hand in hand op het Binnenhof

Verklaring
Door: Redactie
30-08-2018

Vijf jaar lang heeft de VVD-top een explosief geheim met zich meegedragen. Heeft zich chantabel gemaakt. De top van de fractie, een medewerkster en het Kamerlid Han ten Broeke hielden onder de pet dat er sprake was een beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wie wisten hier nog meer van? Andere fractieleden? Medewerkers van de VVD? Of de 250 journalisten aan het Binnenhof bijvoorbeeld?

Duidelijk is dat sommigen veel meer wisten, maar hier niet over schreven of over praatten.

Daar kunnen meerdere redenen aan ten grondslag liggen. De fractietop kan druk hebben uitgeoefend om niet te publiceren. Of werd de code gevolgd dat het privéleven niet relevant is bijvoorbeeld? Of kregen de journalisten simpelweg hun vinger niet achter de affaire.

De prominente VVD’er Han ten Broeke (in Twente is hij heel populair) heeft nu het stempel van een rokkenjager, die in dit geval letterlijk een avontuur is aangegaan met een ondergeschikte medewerkster. Maar op heel veel andere vragen zijn er geen antwoorden. Dat er bij de samenstelling van de VVD-lijst ook geen rekening is gehouden met de affaire getuigt van politieke arrogantie.

Want de beschuldiging dat er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag is zeer ernstig. Ondanks dat er onderzoek is geweest, werd de doofpot gebruikt om reputaties te beschermen. Ook de ‘werkvloer’ leefde vijf jaar lang met dit geheim.

Volgens Ten Broeke, wiens politieke leven door zijn eigen stommiteit en laakbaar gedrag, voorlopig is vernietigd, is er niets onoorbaars voorgevallen. ‘Los van de ongelijkwaardige stituatie’, stelt de politicus zelf nog wel vast. Maar daar gáát het nu juist om!!!!

Overigens komt het, net zoals op andere ‘werkplekken’, veelvuldig voor dat mensen in het gebouw van de Tweede Kamer verliefd op elkaar worden. Kamerleden op bewindslieden. Bewindslieden op ambtenaren. Ambtenaren op Kamerleden. En ook de politieke kleur is geen enkele belemmering om een langdurige of kortstondige affaire te beginnen. Want rood, groen, blauw en zelfs een tomaat verschieten van kleur op het moment dat Cupido opduikt.

De praktijk is dat de Binnenhofbewoners in de politieke ‘snelkookpan’ dagen en nachten samen optrekken, in spannende situaties elkaar heel erg goed (te goed!) leren kennen en dat er bovendien ook nog een glas wijn wordt gedronken. Bovendien zit iedereen er in hetzelfde schuitje, opgesloten in de kaasstolp ver weg van huis. En gespreksstof is er voldoende. Want over politiek kun je oneindig lang praten.

Soms worden relaties openbaar (Jan Hoekema van D66 en Marleen Barth van de PvdA), maar heel vaak niet. Maar verhalen en gossip zijn er genoeg. Of soms is er bij toeval bewijs van een seksuele uitspatting, maar ook toen, nu 25 jaar geleden, leidde dat tot disciplinair ingrijpen.

De impact van de publicatie in HP De Tijd is groot met ‘onbeheersbare gevolgen’. Het geeft ook meteen aan dat de VVD met de gebruikte doofpot zich chantabel heeft gemaakt.

Han ten Broeke zegt in zijn verklaring dat hij zichzelf en anderen recht in de ogen kan aankijken.

LEES HIER DE COMPLETE VERKLARING!

 

Meer DenD