Amnesty: IND te streng in beoordeling asielverzoeken

Door:
19-11-2020

DEN HAAG (ANP) – De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is te streng voor asielzoekers als het gaat om het bewijzen van hun identiteit en nationaliteit, stelt Amnesty International op basis van eigen onderzoek. Daardoor kunnen mensen volgens de hulporganisatie uitgezet worden naar landen waar grote kans is op mensenrechtenschendingen.

Volgens Amnesty is de IND te snel geneigd asielzoekers het ‘nadeel van de twijfel’ te geven als het over de geloofwaardigheid van identiteit en afkomst gaat. Wanneer de dienst iemand niet gelooft, wordt het betreffende asielverzoek niet langer inhoudelijk beoordeeld en zou de IND niet meer te vermurwen zijn.

“Het uitzetproces gaat dan door, zonder dat de IND toetst of diegene gevaar loopt op marteling of onmenselijke behandeling”, aldus Amnesty. De organisatie zegt dat het ontbreken van een dergelijke controle op afkomst in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Volgens Amnesty zijn asielzoekers niet altijd in de gelegenheid hun identiteitsdocumenten mee te nemen wanneer zij hun land van herkomst verlaten, bijvoorbeeld doordat zij moesten vluchten of hun papieren onderweg verloren zijn. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vindt dat asielzoekers om die reden “het voordeel van de twijfel moeten krijgen” bij de beoordeling van hun identiteit en herkomst.

 

ANP

 

 

Meer DenD