Nog steeds te veel grote grazers in Oostvaardersplassen

Door:
15-04-2021

LELYSTAD (ANP) – Staatsbosbeheer denkt de komende jaren nog nodig te hebben om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar de gewenste stand van maximaal elfhonderd dieren. Er lopen nog honderden edelherten meer dan gewenst in het natuurgebied en er zijn ook nog veel te veel konikpaarden. De jacht ligt nu stil, omdat het broedseizoen is aangebroken, aldus de natuurbeheerder.

Enkele jaren geleden ontstond grote ophef over de toestand van de dieren in het natuurgebied. Het was ooit de bedoeling dat het wild zichzelf zou reguleren in het Europese vogelreservaat. Er zou niet gejaagd worden. Maar de aantallen dieren namen heel snel toe, zodat er aan het eind van de winter niet meer voldoende voedsel was. Na veel onderzoeken en debat is toen besloten dat beheerder Staatsbosbeheer toch actief dieren zou gaan afschieten om de wildstand op peil te houden. Daar is de dienst nu mee bezig.

In de afgelopen wintermaanden zijn ruim 1200 edelherten afgeschoten. Dat zijn er zo’n 700 te weinig om een maximaal aantal van 500 dieren te bereiken. Ruim 150 konikpaarden kregen de kogel, maar dat hadden er 120 meer moeten zijn. Bij de heckrunderen lopen op dit moment ongeveer 40 dieren te veel rond.

Staatsbosbeheer

Volgens Staatsbosbeheer was aan het begin van de afschotperiode in november vorig jaar al duidelijk dat het niet zou gaan lukken om voldoende grazers te doden. Daarvoor lopen er nog te veel dieren rond. Het weer is niet altijd geschikt om te jagen en er zijn ook veel werkzaamheden in het natuurgebied, dat grotendeels opnieuw wordt ingericht. Eind oktober wordt geteld hoeveel herten, paarden en koeien er in het komende seizoen moeten worden afgeschoten. Hun aantal is dan ondertussen door geboortes weer toegenomen.

 

ANP

 

 

Meer DenD