Pieter van Vollenhoven ontsteld over falen van NVWA

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Door: Caroline Vlietstra
28-06-2017

APELDOORN – Pieter van Vollenhoven heeft woensdag ontsteld gereageerd op een uitgebreide reportage van vorige week in NRC Handelsblad over het werk van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. “Op overheidstoezicht moet de samenleving kunnen vertrouwen. Het artikel in NRC over het falend toezicht van de NVWA geeft een schokkend beeld te zien”, aldus Van Vollenhoven.

Tekst gaat verder onder advertentie
   

De NVWA kreeg in het verleden al veel kritiek, ook van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarvan Pieter van Vollenhoven initiatiefnemer en eerste voorzitter was. Maar ook de Dierenbescherming, de Conumentenbond en de Algemene Rekenkamer hebben keer op keer hun bezorgdheid geuit over onvoldoende en ontoereikend toezicht.

‘Zo goed als in het buitenland het imago van Nederland als vleesproducent is, zo slecht functioneert de overheid als hoeder van voedselveiligheid en dierenwelzijn’, concludeert NRC. ‘Om de paar maanden verschijnt wel een rapport waaruit blijkt dat de dienst beter toezicht had moeten houden in slachthuizen, bij dierentransporten of op fraude met vlees. Dan volgen er maatregelen: een reorganisatie, extra overheidsgeld, een verbeterplan. Tot alles weer opnieuw begint.”

 

BUZZR

 

 

Meer DenD