Help: mijn paard wil de trailer niet in! 

Door: DitjesDatjes
28-08-2018

Bijna iedereen met een paard of pony heeft wel eens te maken met laadproblemen. De trailer niet inlopen, er weer uitstormen of tijdens het vervoer de trailer dreigen af te breken. Er is veel geschreven over trailerladen met allerlei tips, trucs en methodieken. Het is belangrijk om te realiseren dat niet al deze adviezen van toepassing kunnen zijn op uw eigen paard. Het juist interpreteren van de signalen die uw paard afgeeft is van wezenlijk belang voor de juiste aanpak. 

Tekst gaat verder onder advertentie
   

Waarom wil een paard de trailer niet in?  

Paarden zullen van nature niet snel een donkere of afgesloten ruimte in gaan. Ook kan een laadprobleem door een vervelende ervaring ontstaan, omdat de eerste keer met de trailer gepaard gaat met een verhuizing of vanwege een bezoek aan de dierenarts. Leerervaringen spelen een grote rol; als een paard herhaaldelijk succes heeft gehad met zich verzetten, dan is het ongewenste gedrag een gewoonte geworden. Het is daarom belangrijk om ongewenste ervaringen te voorkomen.

Goede voorbereiding is het halve werk. Een paard dat uit angst de trailer niet in wil, wordt nog vaak met harde hand gedwongen. Maar dwang neemt nooit de angst weg. Het paard zal mogelijk de trailer wel in gaan omdat de angst voor de mens of hulpmiddelen groter is dan de angst voor de trailer. Bij angstige paarden is hulp van een deskundige nodig. Deze is in staat om de lichaamstaal goed te lezen en de juiste adviezen te geven. 

Tip 1
BLIJF RUSTIG
Zorg voor voldoende licht in de trailer, een stroeve laadplank, een trailer die ruim genoeg is en een vertrouwde geur. Neem voldoende tijd en wordt niet ongeduldig. Zoek een stil moment uit zodat u niet wordt gehinderd door goedbedoelde adviezen die niet alleen stress en onzekerheid bij het paard teweegbrengen, maar ook bij uzelf. De beste stuurlui staan wal, maar is dat werkelijk zo? 

Tip 2
MAATWERK
Probeer het paard te motiveren en belonen met voer, spel en/of sociaal contact, zaken die het gedrag positief kunnen beïnvloeden. Welk soort of type beloning werkt, is afhankelijk van de hoeveelheid weerstand die het paard biedt. Dit verschilt natuurlijk per paard, net als de motivatie om de trailer niet in te gaan. Een paard dat ogenschijnlijk rustig stilstaat, kan inwendig meer last van stress en angst hebben dan een paard dat juist veel stresssignalen laat zien. 

Tip 3
VOORBEREIDING
Veel paarden worden onvoorbereid met de trailer geconfronteerd. Het vertrouwd maken met een trailer zou dezelfde aandacht moeten krijgen als het paard zadelmak maken. Leer een paard te vertrouwen op zichzelf zodat het leert reizen zonder te veel stress. Maak de eerste ritjes niet te lang en rijdt rustig. Zorg dat de eerste bestemming plezierig is en vraag u zelf af of een eerste rit naar het wedstrijdterrein met veel prikkels wel zo plezierig is voor het paard. Vaak is niet de reisduur van belang, maar het verschil tussen aankomstplaats en vertrekplaats.  

Door: Lynn Roeten 

Meer DenD