Inspectie: wanbeleid op Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

Door:
15-04-2022

UTRECHT (ANP) – Het onderwijs op alle acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) is ernstig in gevaar gebracht door financieel wanbeleid ven een bestuurder. Dit blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Geld dat bestemd was voor lessen en leerlingen is aan de school ontrokken, aldus de inspectie vrijdag.

Het onderzoek van de inspectie richtte zich op de huisvesting van de acht SvPO-scholen in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Hengelo, Geldermalsen, Kapelle en Hurdegaryp. Deze organisatie runt middelbare scholen waar de klassen maximaal zestien leerlingen hebben, minder dan gebruikelijk.

Volgens de inspectie is voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig besteed. Ongeveer 16 miljoen euro daarvan kwam ten onrechte terecht bij private stichtingen waarover de schoolbestuurder zeggenschap heeft. “Daardoor is het voortbestaan van de scholen in gevaar gebracht. Het geld was bestemd voor het onderwijs. Als dit niet terugvloeit naar de scholen, betekent dat dit de financiële positie van de scholen ernstig verzwakt”, aldus de inspectie.

Zorgelijk

De inspectie noemt de situatie “extra zorgelijk” omdat bij alle acht scholen verbetering in de kwaliteit van het onderwijs noodzakelijk is. “Dat geldt het meest voor de scholen in Amsterdam, Utrecht en Hoorn omdat deze in het voorjaar van 2021 al als Zeer Zwak zijn beoordeeld. Utrecht voor de tweede keer op rij.”

De inspectie heeft de SvPO al langer in het vizier. Vorig jaar kwam de organisatie onder verscherpt toezicht te staan. Toen werd er al gewezen op financiële risico’s en dat het toezicht niet op orde was. De stichting probeerde publicatie van de beoordeling te voorkomen, maar die eis wees de rechter af. Vorige maand deed de Onderwijsinspectie al aangifte tegen de bestuurder van de scholengroep omdat die “een of meerdere strafbare feiten” zou hebben gepleegd.

De SvPO-scholenstichtingen vallen nu onder een ‘handhavingstraject”, aldus de inspectie. Dit betekent onder meer dat die hun financiële huishouding “duurzaam moeten herstellen”. Ook is er een “traject van terugvordering gestart”. Wel wordt bekeken of zo’n terugvordering effect heeft op de “continuïteit van de scholen”, stelt de inspectie.

 

ANP

 

 

Meer DenD